TeKon AS - Tekstil- og Konfeksjonsekspert
Produktutvikling Eigneprodukt Broderitenester
 

OM OSS

 KUNDER

   KONTAKT

    FRAMSIDA

 

   TeKon AS kan tilby følgjande tenester innan produktutvikling:

  1. Nye produktdesign frå ide til detaljerte skisser, fargesetting og saum.
    Eller berre designforandring av allereie eksisterande produkt. Vi bruker
    Adobe Illustrator og Corel Designer.
  2. Datastyrt mønsterbehandling basert på 20 år med konfeksjonserfaring og elektronisk mønsterkonstruksjon som underbygger vår hovudstyrke og kompetanse. Gradering og målskjema kan også lagast om nødvendig.  Her nyttar vi verktøy som Gerber, WebPdm og Excel.
  3. Spesifikasjonar. Vi kan uføre og preparere alle nødvendige spesifikasjonar
    og graderingar for vidare produksjon i andre land. Samtale på norsk og spesifikasjonsnøyaktighet hjelper til å unngå mange problem i den vidare produksjonsprosessen.
 
Produkt koordinering med lang og brå kompetanse
Nye produktdesign frå ide til ferdig produkt
Vi kan tilby fargesetting, gradering og mønsterbehandling
Naustdalsvegen 5, 6800 FØRDE Telefon: 57820950 - Telefaks: 57820951 E-post: post@tekon.as Org. nr.: NO 980 387 534 MVA