TeKon AS - Tekstil- og Konfeksjonsekspert
Produktutvikling Eigneprodukt Broderitenester
 

OM OSS

 KUNDER

   KONTAKT

    FRAMSIDA

 
HISTORIE OG FILOSOFI

Firmaet TeKon AS vart starta i 1998. Opprinneleg utførte TeKon AS hovudsakleg mønstertenester som digitering, konstruksjon og gradering.

Marknadssituasjonen i Norge har forandra seg mykje. Som ein følgje av marknadsbehovet, kan TeKon AS i dag tilby eit vidt spekter av produktutviklings- og koordineringstenester for konfeksjonsindustrien.

Ettersom tekstilindustrien har flytta mykje av produksjonen til lavkostland, er hovudmålet til TeKon AS å behalde og å utvikle profesjonell erfaring og kjennskap innanfor denne industrien i Norge.

TeKon AS vil vere den nødvendige linken mellom norske tekstilbedrifter og utanlandske produsentar. Vi bruker vår konfeksjonskunnskap, kombinert med moderne teknologiar, til å gi kundane våre dei beste råd og tenester innan denne industrien.

Ei anna, men ikkje minst viktig teneste som vi kan tilby er brodering av logoar (sjå broderitenester).

ANSATTE  
Kristine Wallevik

Kristine Wallevik

var med å etablere TeKon AS og er dagleg leiar og eigar. Kristine har utdanning innan tekstil / konfeksjon og 20 år erfaring i bransjen. Kristine har i periodar jobba for kunder i Litauen og Estland.

Torhild Johanne Breidvik

Torhild Johanne Breidvik

har ansvar for all brodering og hjelpe til med produkt koordinering.

Elena Khalturina

Elena Khalturina

har ansvar for produkt koordinering og marknadsføring. Elena kan operere forskjellige program som Adobe Illustrator, Corel Design og Adobe Photoshop.

   
Naustdalsvegen 5, 6800 FØRDE Telefon: 57820950 - Telefaks: 57820951 E-post: post@tekon.as Org. nr.: NO 980 387 534 MVA