TeKon AS - Tekstil- og Konfeksjonsekspert
Produktutvikling Eigneprodukt Broderitenester
 

OM OSS

 KUNDER

   KONTAKT

    FRAMSIDA

 

TeKon AS
Naustdalsvegen 5
6800 FØRDE
Telefon: 57820950 - Telefaks: 57820951
E-post: post@tekon.as
Org. nr.: NO 980 387 534 MVA

 Naustdalsvegen 5, 6800 FØRDE Telefon: 57820950 - Telefaks: 57820951 E-post: post@tekon.as Org. nr.: NO 980 387 534 MVA