TeKon AS - Tekstil- og Konfeksjonsekspert
Produktutvikling Eigneprodukt Broderitenester
 

OM OSS

 KUNDER

   KONTAKT

    FRAMSIDA

 
Design og skisser.
Fargesetting.
Konstruksjon
og mønster.
Målskjema.
Spesifikasjonar.
Broderingstenester
og eigne produkt.
Naustdalsvegen 5, 6800 FØRDE Telefon: 57820950 - Telefaks: 57820951 E-post: post@tekon.as Org. nr.: NO 980 387 534 MVA